Leren Samen-Leven

Als vrije Katholieke basisschool, trachten we een degelijke Christelijke opvoeding aan de kinderen te geven. Wij willen onze kinderen begeleiden, onderwijzen en kansen geven om zich te ontplooien tot fijne mensen. Met respect voor ieders overtuiging, bouwen we samen aan een goede schoolgemeenschap. Samen maken we een school waar onze kinderen leren, leven, samenwerken, samenleven en elkaar waarderen.

Advertenties
%d bloggers liken dit: